مسول بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه؛

عامل اصلی تغییر سبک زندگی مردم تهاجم فرهنگی است

حسن علیرضا زاده، مسئول جدید بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه امروز در پیش از خبطه های نماز جمعه ارومیه در مصلی امام خمینی (ره) به سخنرانی پرداخت و به نکات و...

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه این هفته خواهد بود.

برادر حسن علیرضازاده، مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه ارومیه فردا بمناسبت هفته "عفاف و حجاب"،سخنران پیش از خطبه های نماز جمعه خواهد بود.

فرم عرصه یابی اردوهای جهادی بسیج دانشجویی

فرم عرصه یابی جهت تکمیل سرشاخه های اردوهای جهادی بسیج دانشجویی ثبت گردد.

نشست هماهنگی اردوهای راهیان نور شمالغرب با حضور روسای دانشگاه های ارومیه

نشست هماهنگی اردوهای راهیان نور شمالغرب با حضور مسئول بسیج دانشجویی استان دکتر سید کاظم یکانی و روسای دانشگاه های ارومیه برگزار گردید.

آخرین اخبار