نامه اعتراضی تشکلهای دانشجویی ارومیه به خرید اتوبوس های خارجی توسط شهرداری ارومیه

تشکل های دانشجویی دلسوز و انقلابی استان آذربایجان غربی در اعتراض به خرید تعدادی اتوبوس درون شهری از خارج از کشور، توسط شهرداری ارومیه بیانیه ای صادر کر...

سید کاظم یکانی؛

19 ژانویه؛ روز بازگشت آذری های مسلمان به هویت خویش

19ژانویه و بازگشت آذری های مسلمان به هویت اصیل خویش، محصول تلفیق دو عامل اسلام شیعی و تاریخ مشترک ایرانی است. امروز نیز دولت جمهوری آذربایجان با آگاهی ا...

به مناسبت 19 ژانویه؛

روز هویت طلبی و بازگشت به اصل "باباتوپراقی"

فرهنگ غنی، اعتقادات ملی و مذهبی و تمامی منابع سرشار آن اعم از پیشینه تاریخی خطه آذربایجان متعلق به سرزمین اصلی آنها و روز هویت طلبی و بازگشت به اصل و ب...

بازگشت دست خالی دیپلمات ها از وین...

باخت بازی برد برد در وقت های اضافه!!!

بهتر بود دولت روحانی به جای آنکه در تلاش باشد با تصویب سریعتر برجام پز پیروزی و برد برد بدهد و منتقدان و دانشگاهیان را به بی سوادی و دلواپسی متهم کند، ت...

آخرین اخبار